Ergebnisse Meisterschaften 2018

Ergebnisse 22. Deutsche Meisterschaft 2018 in Köln
Hangschloss A-Finale
1. Manfred B., Hamburg
2. Marc B., Berlin
3. Marlon, Hamburg
4. Christian H. (decoder), Bonn
5. Torsten Q., Berlin
6. Lasse, Hamburg
7. Peter K. Jr., Ungarn
8. Oliver D., Hamburg
9. Ray, München

Hangschloss B-Finale
1. Nils T.
2. Jan M., München
3. Siri
4. Hannes B., Hamburg
5. Sönke P., Hamburg
6. Michael K., München
7. Sven B., Hamburg
7. David O., Hamburg
8. Maurice M.

Handöffnung A-Finale
1. Torsten Q., Berlin
2. Marc B., Berlin
3. Jascha K, Berlin
4. Christian H. (decoder), Bonn
5. Manfred B., Hamburg
6. Jan M., München

Handöffnung B-Finale
1. Marlon, Hamburg
2. Sönke P., Hamburg
3. Ray, München
4. Peter K. Jr., Ungarn
5. Sven B., Hamburg
6. Nils T.

Blitzöffnung
1. Marlon, Hamburg
1. Ray, München

Freestyle A-Finale
1. Christian H. (decoder), Bonn
2. Peter K. Jr., Ungarn
3. Bela M., Ungarn
4. Torsten Q., Berlin
5. Manfred B., Hamburg
6. Marlon, Hamburg
7. Jan M., München
8. Sven B., Hamburg
9. Jascha K, Berlin

Freestyle B-Finale
1. Marc B., Berlin
2. Mathias, Hamburg
3. Sönke P., Hamburg
4. Ray, München
5. David O., Hamburg
6. Nils T.
7. Peter K. Sr., Ungarn
8. Lasse, Hamburg
9. Maurice M.

Deutsche Meisterschaften Impressionstechnik 2018

Das Ergebnis des A-Finales:

 1. Jos                                          4 geöffnete Zylinder  in 19:47 Minuten
 2. Lars                                         3 geöffnete Zylinder  in 18:32 Minuten
 3. Torsten                                    1 geöffneter Zylinder  in 08:37 Minuten
 4. Sönke                                     1 geöffneter Zylinder  in 13:24 Minuten
 5. Django
 6. Jan Willem

Das Ergebnis des B-Finales:

 1. Manfred                                 5 geöffnete Zylinder in  28:43 Minuten
 2. Oli                                          5 geöffnete Zylinder in  31:47 Minuten
 3. Holly                                       5 geöffnete Zylinder in  32:02 Minuten
 4. Jord                                       4 geöffnete Zylinder in  10:41 Minuten
 5. Marc                                      2 geöffnete Zylinder in  10:59 Minuten
 6. Jascha                                   2 geöffnete Zylinder in  18:37 Minuten

 

Ergebnisse LockCon 2018

Impressionstechnik

1. Jos
2. Manfred
3. Oli
4. J-W
5. Harry
6. Morris

Lockpicking

1. Decoder
2. Torsten
3. Julian
4.-6. Jos
4.-6. Max
4.-6. Walter

Ergebnisse Tschechische Meisterschaft 2018
Hangschloss A-Finale
1. Akos S. HUN
2. Jascha K. DEU
3. Hugo P. AUT
4. Torsten Q. DEU
5. Peter K. Jr. HUN
6. Federico M. ITA
7. Till L. DEU
8. Nikolász P. HUN
9. Karel B. CZE

Hangschloss B-Finale
1. Sönke P. DEU
2. Sparber W. AUT
3. Csaba Z. HUN
4. Josef B. CZE
5. Jaroslav C. CZE
6. Marek P. CZE
7. Roman H. CZE
8. Bela M. HUN
9. Tamas V. HUN

Handöffnung A-Finale
1. Akos S. HUN
2. Peter K. Jr. HUN
3. Jascha K. DEU
4. Bela M. HUN
5. Antonio C. ITA
6. Marek P. CZE

Handöffnung B-Finale
1. Hugo P. AUT
2. Csaba Z. HUN
3. Jaroslav C. CZE
4. Till L. DEU
5. Arpad N. HUN
6. Sven B. DEU
7. Federico M. ITA
8. Roman H. CZE
9. Karel B. CZE

Freestyle A-Finale
1. Till L. DEU
2. Akos S. HUN
3. Tamas V. HUN
4. Sönke P. DEU
5. Marek P. CZE
6. Peter K. Jr. HUN
7. Peter V. HUN
8. Roman H. CZE

Freestyle B-Finale
1. Hugo P. AUT
2. Jascha K. DEU
3. Torsten Q. DEU
4. Csaba Z. HUN
5. Arpad N. HUN
6. Sven B. DEU
7. Jaroslav C. CZE
8. Antonio C. ITA

Blitzöffnung
1. Miroslav B. CZE